stempelR24Gehoorzaamheid
Overgangsproef
van B-klasse naar C-klasse.

 

Op vraag van sommige leden hebben de instructeurs de overgangsproeven zo volledig mogelijk op papier gezet.
Samen met de tips (deze zijn schuin en onderlijnd gedrukt) en de gewone lessen zou men in staat moeten zijn om deze overgangsproef tot een goed einde te brengen.


Om te slagen in deze overgangsproef moet men :

-          op elke oefening moet men de helft halen;

-          in totaal moet er 60% behaald worden, 60 op 100 voor B naar C.

 

Het gebruik van voedsel bij de oefeningen van de overgangsproef is niet toegelaten. Ook het doen alsof men voedsel gebruikt zal bestraft worden met een puntenaftrek van 2 punten per oefening.

 

Aangelijnd volgen (20 p)

 

De geleider stelt zich aan het beginpunt op, hond naast de kegel, met de hond aan de voet.

Na teken van de keurder vertrekt de geleider met de hond en voert het volledige traject uit.

De geleider vertrekt met zijn hond aan punt A in gewone pas, aan punt B doet men een volledige buitenkant waarna er wordt overgegaan in looppas. Aan punt C gaat men terug over in gewone pas en wordt de volledige slalom uitgevoerd. Na de slalom gaat men over in trage pas en aan punt D geleider naast de kegel, werkt men af met een voet. De volledige oefening gebeurt aangelijnd.�������� wandelingB

 


Los volgen (15 p)

 

De geleider stelt zich met zijn hond naast de kegel, waar de geleider de leiband van de hond volledig afdoet en wegstopt. Na het teken van de keurder vertrekt de geleider met zijn hond in gewone pas van punt A met een boog naar punt B. Aan punt B wordt de oefening afgewerkt met een voet, naast de kegel. De hond loopt tussen de geleider en de kegels. De lengte van de oefening bedraagt de volledige breedte van het terrein.

 

 

wandeling losB

������������������

 

 

 

 

 

 

 

Apport (15p)

 

De geleider mag na het wegstoppen van de leiband en na het teken van de keurder het apport op de vooraf aangeduide plaats gooien. De hond moet niet blijven zitten en de geleider mag onbeperkt lokken. De geleider mag zich verplaatsen maar niet in de richting van de hond, dus achteruitlopen mag. Een zitvoor is niet vereist maar de hond moet het apport afgeven aan de geleider. Voor dit alles krijgt men een tijd van 30 seconden.

 

Ter plaats blijven � down (1 min 45 sec) (10p)

 

De geleider doet de leiband af en stopt deze weg, op het teken van de keurder wordt aan de hond het bevel gegeven om te liggen, zonder aan de hond te komen. De hond moet vlot gaan liggen, zoniet dient er een tweede bevel gegeven te worden. Op teken van de keurder verwijdert de geleider zich eenmaal en stelt zich op de aangeduide plaats. De geleider maakt geen bijkomende bewegingen en spreekt niet tegen zijn hond. Pas als de keurder teken geeft is de oefening gedaan. De hond die eventueel een andere hond hindert, verliest alle punten. De geleider zal dan zo snel mogelijk en op een correcte manier zijn hond bij zich roepen. De hond die gehinderd wordt kan eventueel herkansen op het maximum der punten.

 

Houdingen (10p)

 

Deze oefening wordt aangelijnd uitgevoerd. De geleider komt met zijn hond op de afgesproken plaats staan. Er wordt een voorlopige houding gegeven waarna de hond de beginhouding aanneemt. De houdingen zijn lig � zit � staan. Het veranderen van houding wordt vlot en zonder tegenzin uitgevoerd. De puntentelling zal gebeuren volgens het offici�le brevet, nl 2 punten voor de beginhouding, 4 voor de tweede en 4 voor de laatste, bijgevolg hoeven niet alle houdingen uitgevoerd worden om te slagen.

 


Socialisatie (10p)

 

Voorstellen (5 p)

 

De geleider toont de tanden van de hond waarna het bevel voor de houding sta wordt gegeven en de keurder de hond zal betasten. Dit alles dient te gebeuren zonder teveel tegen te werken

 

Kruisen (5 p)

 

2 geleiders stellen zich op, elk aan een zijde van het terrein. Op teken van de keurder vertrekken ze tegelijkertijd. In het midden kruisen de geleiders hond aan hond. Deze wandeling is aangelijnd.

De geleider mag tijdens de volledige duur van de oefening tegen de hond praten.

 

kruisenB

 

Algemene houding (10p)

 

Hierbij wordt de geleider beoordeeld op de manier van werken en omgang met de hond.

 

Terugroeping (10p)

 

Ter hoogte van een aangegeven plaats wordt de leiband afgedaan en volledig weggestopt. Op teken van de keurder komt de geleider naar het punt waar de hond wordt achtergelaten in een voorlopige houding (andere dan definitieve houding). Op dit punt mag de hond nog voorbereid worden. Na het geven van de definitieve houding en op teken van de keurder begeeft de geleider zich naar de aangeduide plaats.. De afstand zal ongeveer 20 meter bedragen. Op teken van de keurder roept de geleider de hond in zitvoor. Het bevel tot zitvoor mag binnen de meter herhaald worden. Voor dit alles krijgt men een tijd van 20 seconden.

 

 

Enkele tips:

 

Let steeds op uw leiband, zodanig dat deze los en correct gedragen wordt. Tijdens de uitvoering van de oefeningen mag er geen voedsel gebruikt worden.

Luister steeds naar de keurder, hij kan u nog een laatste tip geven. Wacht steeds op het teken van de keurder voor u een oefening begint. Ga steeds op de aangeduide plaats staan en eindig op de juiste plaats door aandachtig de oefening te bekijken als ze getoond wordt, zo voorkomt u onnodig puntenverlies!!

Tracht niet te zenuwachtig te zijn, want u hond voelt dit aan en zal daardoor anders reageren!!

Met deze tekst hopen wij dat we u een eind verder geholpen hebben om een duidelijk beeld te krijgen van het proefbrevet.

 

Veel succes, uw instructeurs