stempelR24

Gehoorzaamheid
Overgangsproef van A-klasse naar B-klasse.

 

Op vraag van sommige leden hebben de instructeurs de overgangsproeven zo volledig mogelijk op papier gezet.
Samen met de tips (deze zijn schuin en onderlijnd gedrukt) en de gewone lessen zou men in staat moeten zijn om deze overgangsproef tot een goed einde te brengen.


Om te slagen in deze overgangsproef moet men :

-          op elke oefening moet men de helft halen;

-          in totaal moet er 60% behaald worden,
30/50 voor A naar B.

 

Het gebruik van voedsel bij de oefeningen van de overgangsproef is niet toegelaten. Ook het doen alsof men voedsel gebruikt zal bestraft worden met een puntenaftrek van 2 punten per oefening.

 

Ter plaatse blijven (1 minuut en 30 seconden) (10 p)

 

De hond zit aan de voet en op teken van de keurder geeft de geleider het bevel tot liggen (de hond blijft aan de leiband). Dit moet spontaan gebeuren en zonder hulp (niet aan de hond komen). De geleider blijft ter plaatse en beweegt niet. Na het bevel mag niets meer gezegd of gedaan worden voor de duur van 1 minuut en 30 seconden, en dit tot na het teken van de keurder.

 

Oproepen (10 p)

 

De geleider laat zijn hond bij de keurder achter, de keurder houdt de hond vast.

De geleider stelt zich op de aangeduide plaats en verplaatst zich niet meer. Op het teken van de keurder roept de geleider zijn hond op. De hond zou in rechte lijn naar zijn baasje moeten lopen. De geleider mag de hond lokken met de stem en met een speeltje. De hond dient binnen een tijd van 20 seconden bij zijn baas te komen.

 

Volgen aan de leiband (10 p)

 

De geleider stelt zich aan het beginpunt op met de hond, naast de kegel, aan de voet. Na teken van de keurder vertrekt de geleider met de hond en gaat rechtdoor en laat de kegels aan de linkerhand. Aan de laatste kegel gekomen start van de slalom, op dit punt mag nog een gratis bijbevel gegeven worden. Einde van de oefening, hond naast de kegel.

 

wandelingA

 

2m tussen de kegels.

 

Apport (10p)

 

Het apport zal gebeuren in een afgesloten gang zonder lange lijn. De geleider gooit het voorwerp ongeveer 5 meter. De hond hoeft niet te wachten en moet de intentie tonen om het voorwerp te halen en terug te brengen naar zijn baas. De geleider mag zich achteruit bewegen maar niet in de richting van de hond. De geleider mag de hond lokken.

Dit alles dient te gebeuren binnen een tijd van 1 minuut.

 

 

 

Socialisatie (10 p)

 

Voorstellen (5 p)

 

De geleider toont de tanden van de hond waarna de keurder de hond zal betasten. De hond laat dit toe zonder teveel tegen te werken.

 

Kruisen (5 p)

 

2 geleiders stellen zich op, elk aan een zijde van het terrein. Op teken van de keurder vertrekken ze tegelijkertijd. In het midden kruisen de geleiders geleider aan geleider. De geleider mag tijdens de volledige duur van de oefening tegen de hond praten.

 

kruisenA

 

Bij de beoordeling van de uitgevoerde oefeningen zullen de keurders rekening houden met het gedrag, het temperament en de werklust van de hond. Tijdens de duur van de oefeningen moet de hond de hem opgelegde taken uitvoeren zonder tegenzin. Bij de toekenning van punten zullen de keurders rekening houden met het uiterlijk voorkomen van de hond (verzorging e.d.). Elke vorm van geweld door de geleider of hond wordt bestraft met uitsluiting. De deelnemers moeten ten allen tijde beleefd blijven tegenover de keurders, het terreinpersoneel en de medespelers.

 

 

 

 

 

Enkele tips:

 

Let steeds op uw leiband, zodanig dat deze los en correct gedragen wordt. Tijdens de uitvoering van de oefeningen mag er geen voedsel gebruikt worden.

Luister steeds naar de keurder, hij kan u nog een laatste tip geven. Wacht steeds op het teken van de keurder voor u een oefening begint. Ga steeds op de aangeduide plaats staan en eindig op de juiste plaats door aandachtig de oefening te bekijken als ze getoond wordt, zo voorkomt u onnodig puntenverlies!!

Tracht niet te zenuwachtig te zijn, want u hond voelt dit aan en zal daardoor anders reageren!!

Met deze tekst hopen wij dat we u een eind verder geholpen hebben om een duidelijk beeld te krijgen van deze overgangsproef.

Veel succes, uw instructeurs.